KNR Bionik

Projekty

RAPP hackathon 2016

Maraton programistyczny projektu RAPP


Motywacja

Celem projektu było zorganizowanie i przeprowadzenie hackathonu programistycznego, w którym zawodnicy mieli napisać aplikacje z użyciem bibliotek RAPP w przygotowanym przez organizatorów symulatorze będącym częścią środowiska ROS.

Roboty

Uczestnicy mieli do wyboru dwie platformy robotyczne:

Programy

Projektowane aplikacje miały przede wszystkim pomagać osobom starszym i wykluczonym technicznie:

  • dojazd robota do punktu wyznaczonego przez wskaźnik laserowy,
  • tworzenie dziennego raportu ze stanu zdrowia i aktywności właściciela robota oraz wysłanie zebranych informacji drogą mailową do członka rodziny,
  • dyktowanie przepisu z książki kucharskiej i powtarzanie danego fragmentu na rządanie.

RAPP

RAPP jest 3-letnim projektem badawczym ufundowanym przez Unię Europejską w ramach programu FP7. Istotą projektu jest otwartoźródłowa platforma programowa wspierająca tworzenie aplikacji dla robotów. Aplikacje te mają na celu zwiększenie uniwersalności i funkcjonalności robotów, a przede wszystkim poszerzenie możliwości interakcji z otoczeniem, umożliwiając pomoc osobom starszym i niepełnosprawnym oraz zrozumienie ich intencji. Więcej o projekcie RAPP można dowiedzieć się ze strony internetowej http://rapp-project.eu/

Koordynator

Karol Niedzielewski

Organizatorzy

Adam Kowalewski
Kamil Foryszewski
Karolina Borkowska

Wsparcie

prof. dr hab. inż. Cezary Zieliński
dr hab. inż. Wojciech Szynkiewicz
Konrad Banachowicz
Maciej Stefańczyk
Maciej Węgierek
Wojciech Dudek