KNR Bionik

Rekrutacja

Informacje dla nowych członków


Wszystkich studentów zachęcamy do dołączenia do jednego z dwóch projektów realizowanych w Kole. Opisy projektów, informacje dotyczące konkretnych zadań oraz kontakt do osób odpowiedzialnych znajdują się w poniższych linkach:

W obecnym semestrze poprowadzimy też zajęcia z budowy i programowania robotów Lego. Planujemy zorganizować cotygodniowe 4-godzinne laboratoria. Zakres i terminy spotkań zostaną ustalone po konsultacjach z uczestnikami.

Wszystkich członków Koła zapraszamy też na cotygodniowe spotkania wykładowo-dyskusyjne, na których będziemy poruszać różne tematy z zakresu robotyki. Terminy spotkań zostaną opublikowane wkrótce.

Koło Naukowe wspiera także inne indywidualne projekty poprzez konsultacje z doświadczonymi członkami Koła, doktorantami i pracownikami naukowymi Zespołu Programowania Robotów i Systemów Rozpoznających. W ramach prac, w wybranych przypadkach, umożliwiamy wydruk części mechanicznych na precyzyjnych drukarkach 3D oraz udostępniamy profesjonalne oprogramowanie do projektowania 3D. Wspieramy realizację prac koncepcyjnych na bazie zestawów Lego Mindstorm oraz symulatorów kinematyki i dynamiki. Do celów realizacji prac prototypowych udostępniamy podstawowe elementy elektroniczne, sensory oraz efektory.

Warunkiem rozpoczęcia prac nad projektem jest uzyskanie akceptacji Zarządu Koła. Członkowie chcący realizować projekt indywidualny proszeni są o przedstawienie Zarządowi opisu projektu wraz z planem pracy. Opis ten należy wykonać korzystając z formatki i wysłać na adres: wegierek.maciej@gmail.com. Każdy opis zostanie przeanalizowany przez zarząd Koła, a jego autor zaproszony na spotkanie konsultacyjne. Po podjęciu decyzji o realizacji projektu, wykonawcy zostanie przydzielony doświadczony członek Koła, jako osoba do bezpośredniego kontaktu i wsparcia merytorycznego.

Information for new members


All students are welcome to join one of the two projects that are currently in progress. You can find all important information such as descriptions of the projects and the lists of tasks for new members in the links below:

In this semester we will also organize Lego robot programming and constructions labs. Every week we plan to lead 4-hour meetings.

We also want to invite all members for every-week meetings, during which we plan to discuss about robotics and related topics.

We support individual projects as well. We provide you with the possibility to consult with more experienced members of our Interest Club, graduate students and the researchers of Robot Programming and Pattern Recognition Group. In some cases, 3D printing of mechanical parts is enabled and 3D design professional software is made available for our members. Conceptual projects based on Lego Mindstorms sets or robotics simulation software are highly encouraged. Developing prototypes is made easier by the possibility of using our basic electronic parts, sensors and effectors.

In order to start a new project, it is required to obtain acceptance of the Board of our Interest Club. If you wish to realize your individual project, please prepare the description and a project plan to present it to the Board. Use this form and send it to wegierek.maciej@gmail.com. Each form will be analysed; you may be also invited to interview. If we agree to start your project, an experienced Club member will be assigned to assure the substantive support to you.