KNR Bionik

Rekrutacja

Informacje dla nowych członków


Wszystkich studentów zachęcamy do dołączenia do projektów realizowanych w Kole. Opisy projektów, informacje dotyczące konkretnych zadań oraz kontakt do osób odpowiedzialnych znajdują się w poniższych linkach:

Planujemy również wznowić pracę nad robotami micromouse. Poszukujemy osób, które chciałyby się zaangażować w ten projekt.


Koło Naukowe wspiera także inne indywidualne projekty poprzez konsultacje z doświadczonymi członkami Koła, doktorantami i pracownikami naukowymi Zespołu Programowania Robotów i Systemów Rozpoznających. W ramach prac, w wybranych przypadkach, umożliwiamy wydruk części mechanicznych na precyzyjnych drukarkach 3D oraz udostępniamy profesjonalne oprogramowanie do projektowania 3D. Wspieramy realizację prac koncepcyjnych na bazie zestawów Lego Mindstorms oraz symulatorów kinematyki i dynamiki. Do celów realizacji prac prototypowych udostępniamy podstawowe elementy elektroniczne, sensory oraz efektory.

Warunkiem rozpoczęcia prac nad projektem jest uzyskanie akceptacji Zarządu Koła. Członkowie chcący realizować projekt indywidualny proszeni są o przedstawienie Zarządowi opisu projektu wraz z planem pracy. Opis ten należy wykonać korzystając z formatki i wysłać na adres: wegierek.maciej@gmail.com. Każdy opis zostanie przeanalizowany przez zarząd Koła, a jego autor zaproszony na spotkanie konsultacyjne. Po podjęciu decyzji o realizacji projektu, wykonawcy zostanie przydzielony doświadczony członek Koła, jako osoba do bezpośredniego kontaktu i wsparcia merytorycznego.

Information for new members


All students are encouraged to join our projects that are currently in progress. Descriptions of the projects, information on specific tasks and contact to the responsible persons can be found in the links below:

We also plan to resume working on micromouse robots. We are looking for people who would like to get involved in this project.


We support individual projects as well. We provide you with the possibility to consult with more experienced members of our Interest Club, graduate students and the researchers of Robot Programming and Pattern Recognition Group. In some cases, 3D printing of mechanical parts is enabled and 3D design professional software is made available for our members. Conceptual projects based on Lego Mindstorms sets or robotics simulation software are highly encouraged. Developing prototypes is made easier by the possibility of using our basic electronic parts, sensors and effectors.

In order to start a new project, it is required to obtain acceptance of the Board of our Interest Club. If you wish to realize your individual project, please prepare the description and a project plan to present it to the Board. Use this form and send it to wegierek.maciej@gmail.com. Each form will be analysed; you may be also invited to interview. If we agree to start your project, an experienced Club member will be assigned to assure the substantive support to you.