KNR Bionik

Hackathon


Polish version below


The event has been canceled.


new event date: January 14 and 15, 2022

new registration deadline: 31 December 2021 23:59 CET time

Registration

Registration takes place via Google Forms: REGISTRATION.

Event description

The main attraction of the competition is the 24-hour hackathon. Participants will have to complete a task working on a TiaGo robot simulator. The organizers have also planned other attractions, such as a game stream on our own esports platform TwitchGo. The hackathon will be a great opportunity to test your programming skills (including using the ROS framework).

Schedule

 • Fri. 12.11.21 16:00 - start of registration
 • Fri. 31.12.21 23:59 - end of registration [registration deadline extended]
 • Fri. 31.12.21 23:59 - deadline for the elimination task
 • Mon. 03.01.22 - Thu. 13.01.22 - presentations and evaluation of elimination tasks
 • Fri. 14.01.22 16:00 - Sat. 15.01.22 16:00 - the date of the competition [competition moved to 2022]
 • Sat. 15.01.22 16:00 - Sat. 15.01.22 20:00 - presentations and evaluation of tasks by the jury and announcement of the winning teams

Elimination task

 • The content of the elimination task along with the installation instructions and other necessary information : elimination task
 • Archive with environment simulation files : download archive

Regulations for “Bionikalia 2021” event

Acceptance of regulations is a necessary condition for people who want to take part in the competition. Sending the recruitment form is not possible without prior approval of the regulations! REGULATIONS

Polish version


Wydarzenie zostało odwołane.


nowa data zawodów: 14 i 15 stycznia 2022

rejestracja przedłużona do: 31 grudnia 2021, 23:59 czasu CET

Link do zapisów

Zapisy odbywają się za pomocą formularza Google : LINK DO ZAPISÓW.

Opis wydarzenia

Główną atrakcją zawodów jest 24-godzinny hackathon. Uczestnicy będą wykonywać zadanie, pracując na symulatorze robota TiaGo. Organizatorzy zaplanowali również inne atrakcje takie jak np. stream z gry na naszej autorskiej platformie esportowej TwitchGo. Hackathon będzie świetną okazją do sprawdzenia swoich umiejętności programistycznych (między innymi korzystając ze struktury ramowej ROS).

Harmonogram

 • Pt 12.11.21 16:00 - start zapisów
 • Pt 31.12.21 23:59 - koniec zapisów [termin został wydłużony]
 • Pt 31.12.21 23:59 - termin na wykonanie zadania eliminacyjnego
 • Pn 03.01.22 - Czw 13.01.22 - prezentacje i ocena zadań eliminacyjnych
 • Pt 14.01.22 16:00 - Sb 15.01.22 16:00 - termin zawodów [zawody przesunięto na 2022 rok]
 • Sb 15.01.22 16:00 - Sb 15.01.22 20:00 - prezentacje i ocena zadań przez jury i ogłoszenie wygranych

Zadanie eliminacyjne

 • Treść zadania eliminacyjnego wraz z instrukcją instalacji oraz innymi niezbędnymi informacjami : zadanie eliminacyjne
 • Archiwum z plikami symulacji środowiska : pobierz archiwum

Regulamin

Akceptacja zapisów regulaminu jest warunkiem koniecznym dla osób chcących wziąć udział w zawodach. Przesłanie formularza rekrutacyjnego nie jest możliwe bez uprzedniego zaakceptowania regulaminu! REGULAMIN