KNR Bionik

Wydarzenia

Wykład: Modelowanie i identyfikacja systemów automatyki i robotyki

Czyli o identyfikacji słów kilka

Prelegenci

Maciej Węgierek

11 kwietnia odbyło się spotkanie wykładowe Bionika na którym Maciej Węgierek opowiedział o modelowaniu i identyfikacji systemów automatyki i robotyki. Prezentacja obejmowała takie zagadnienia jak: przykłady systemów, których modele są powszechnie wykorzystywane, zmienność obiektów w czasie, podstawowe trudności w identyfikacji parametrów modeli oraz niebezpieczeństwa związane z eksperymentami identyfikacyjnymi.

Galeria