KNR Bionik

Wydarzenia

Everyday I'm robotin

Kurs LEGO dla Stowarzyszenia Studentów BEST

Prelegenci

Bartosz Świstak
Kamila Lis
Karolina Borkowska
Maciej Radzimirski

Everyday I’m robotin’ was a science course organised by BEST Warsaw. It took place on 14th-24th July 2016. During the eleven days spent in Warsaw, 23 students from all around Europe had a chance to take part in theoretical and practical classes on robotics and artificial intelligence. They also could meet many other cultures and make new friends. Our Club organized 2-day workshop on building and programming Lego Sumo robots. The meeting ended with a tournament where two-person teams were fighting against each other to take a place on the podium. Participants showed a great desire to learn and understand the principles of construction of sumo robots. It was a very interesting experience to organize that kind of course!

W dniach 14-24 lipca 2016 na Politechnice Warszawskiej odbył się kurs naukowy Everyday I’m robotin’ organizowany przez Stowarzyszenie Studentów BEST. Podczas 11 dni spędzonych w Warszawie 23 uczestników z całej Europy miało okazję wziąć udział w różnorodnych zajęciach praktycznych i teoretycznych z dziedziny robotyki i sztucznej inteligencji. Była to również dla nich niezwykła okazja do poznania innych kultur i nawiązania międzynarodowych przyjaźni. Nasze Koło przeprowadziło dwudniowe warsztaty z budowy i programowania robotów Lego Sumo. Spotkanie zakończyło się turniejem, podczas którego dwuosobowe zespoły walczyły o zajęcie miejsca na podium. Uczestnicy, choć zmęczeni całodzienną pracą, wykazywali ogromną chęć nauki i zrozumienia zasad budowy robotów sumo. Było to dla nas bardzo ciekawe doświadczenie.

Dyplom!

Galeria