KNR Bionik

Osiągnięcia

II miejsce Lego Sumo

Turniej Robotów Mobilnych Robomaticon 2016

Zespół

Jakub Pankiewicz